Ninna och Viätt's Allis Gk Anlag

Christer och Pia IV vom donanek Gk anlag 3x1:a pris ökl 1xHp SEVCH

Ninna och Ilo Gk Anlag

Jon och Myltmyrens Metso Gk Anlag

Stefan och Bureiserens Mirka "Cindra" Gk Anlag 1 x 1:a pris Ökl

Therese och Pentyl Gk Anlag

Evis och Mazkhens Phim-Pihm Gk Anlag 3 x 1:a pris Ökl SE VCH

Lena och Qurious Skott "Dino" Gk Anlag

Linda och Viagras Ställa Gk Anlag 1 x 1:a pris


Här visar vi bilder på våra "helt galna" 😎 kursare som går med sina andra hundar också!!!

Vi gillar er för det!