Fotoalbum

Jenny och Bierne

Ante och Stjärna

Mikael och Björnjägarens PIQV Bea "Siri" Gk Anlag 3 x 1:a pris ökl SE VCH

Erik och Ulf

Mikael och Rut Gk Anlag 2 x 1:a pris Ökl

Berit och Silja Gk Anlag 1:a pris ökl

Fredrik och Frasse

Kristina och Yazzpeak's absolut Quality "Terje" Gk Anlag

Malin och Irro

Mait och Apache

Vilken värme och vilka ekipage🙃😘