Fotoalbum

Maria, Ulf och Arwen Gk Anlag 1 x 1 Ökl

Hans och Happy Gk Anlag

Jenny och Vilse Gk Anlag 1 x 1:a pris

Jessika och Rut Gk Anlag

Emil och Petter Gk Anlag

Paul och Swix Gk Anlag 3 x 1:a pris ökl SE VCH

Magnus och G-son

Nils-Olof och Blazer

Ingela och Layka GkAnlag 3 x 1:a pris Ökl SE VCH

Elle och Kiroz Gk Anlag 3 x 1:a pris SE VCH

En kurs som började med blötsnö men sen blev det sol.
Otroligt duktiga ekipage!