Fotoalbum

Anne Terese och Belle Gk Anlag

Tommy och Laika Gk Anlag

Marlene och Raya Gk Anlag 1 x 1:a pris Ökl

Jimmy och Floke Gk Anlag

Marie och Frost

John,Eivor och Tessie Gk Anlag 3 x 1:a pris Ökl SE VCH

Johan,Åsa och Cleo SE VCH

Biggan och Jojja SE VCH

Agneta och Nero SE VCH

Johan, Åsa och Dinnie SE VCH

Renslingans kennel ordnade eftersök och viltspårkurs i Funäsdalen